Diákönkormányzat 2022-2023. tanév


Iskolánk diákönkormányzata 1989 óta működik. Kettős feladata van: a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten.

Iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagja lehessen a diákönkormányzatunknak. A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, mindennel foglalkozhat, ami nem sérti más résztvevők jogait, nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája.

Fontos feladatunknak tartjuk ebben a gyermekközösségben is a személyiség sokirányú fejlesztését, amely elképzelhetetlen a közösség, a tanulói csoportok, az egész iskola diáksága nélkül, hiszen a kortársak, a barátok, az osztálytársak, minden gyermek befolyásolhatja a személyiség formálódását.

A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után szavazással történik.

A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a + 1 fő megjelent.

Tisztségviselők:

Elnök: Szabó Kíra Ditta

Elnökhelyettes: Nemes Gréta

Rádiós: Horváth Jázmin – Bakurecz Dominika

Öko felelős: Tóth Vanessza                

Delegált tagok:

4.a: Kun Zselyke – Horváth Tamara

4.b: Győri Boglárka – Kelemen Zara

5.a: Papp Boglárka – Takács Mira

6.a: Magyar Laura – Boros Zoé- Sárközi Sára

6.b: Géczi Bálint – Takács Levente

7.a: Kiss Tímea - Sinka Míra

7.b: Nemes Gréta – Szabó Kíra Ditta

8.a: Tóth Vanessza – Enyedi Bernadett

8.b: Nemes Alex – Dobrovóczki Szimonetta

 

Diákönkormányzat működését segítő tanár: Toldi Lászlóné