Képtalálat a következőre: „ökoiskola”

 

Ökoiskola

Intézményünk a 2010/11. tanév óta tagja a magyarországi Ökoiskola hálózatnak, ez is bizonyítja, hogy az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja a tanulók környezettudatos magatartásformáinak erősítését, az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.

Környezettudatosság a mindennapi működésben – ökoiskolai programjaink, tevékenységeink:

- Növények és állatok felelősségteljes gondozása, nevelése

 • szobanövények az osztályokban, közösségi terekben
 • kerti dísznövények – faültetési akciók, osztályfák, iskolafa, sziklakert, kerti tó kialakítása az iskola parkjában
 •  „állatok világnapja „
 • madárvédelem , madáretetés, odúk készítése, kihelyezése

- Környezettudatos magatartás, példamutatás

 • tisztasági verseny az osztályok között
 • energia, víztakarékosság osztályszinten
 • természetes anyagok felhasználása tanítási órákon, napköziben, dekorációhoz, „ÖKO karácsonyfa”
 • kézműves tevékenységek természetes anyagokkal – maradék textíliák, termések,

- Tudatos fogyasztói magatartás alakítása

 • környezetbarát anyagok alkalmazása a mindennapokban
 • egészséges táplálkozás megismerése
 • egyszerű ételek, vitamindús saláták elkészítése
 • kirándulások biokertészetbe,
 • bio készítmények kóstolása

- Egészséges életmód, sportolás

 • udvari játékok
 • gyalogtúrák , kerékpártúrák  (Rétimajor)
 • táborozások, erdei iskolák szervezése

- Hulladékgazdálkodás

 • szelektív hulladékgyűjtés osztályszinten – műanyag palackok, kupakok gyűjtése, elem -és telefongyűjtő verseny
 • hulladékok kreatív feldolgozása – vetélkedő az újrahasznosítási lehetőségekről
 • látogatás szervezése kommunális hulladék feldolgozóba
 • látogatás szennyvízfeldolgozóban

- Kulturális tevékenység

 • Ökosarok kialakítása, – ahol megjelennek az aktualitások
 • Városi szintű, környezetvédelmi témájú rajzpályázat lebonyolítása
 • Szitakötő program a gyermekek kompetenciáinak fejlesztését elősegítő foglalkozások
 • Fenntarthatósági Témahéten való részvétel
 • PontVelem Okos Programban való részvétel
 • Pályázatokon, vetélkedőkön való részvétel
 • Pedagógusaink aktívan részt vesznek ökoiskolai célokkal összefüggő képzéseken, műhelymunkákon
 • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai munkatervének.

Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat, akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat, jeles zöld napokhoz kapcsolódóan is.