Iskolai szociális segítő szolgáltatás


Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Központ
7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.
Telefon: 06 25 508 971
E-mail: csaladsegitoesgyejo@gmail.com

Kis-Vincze Viktória
iskolai szociális segítő

Fogadóóra
kedd: 12:00 -16:00 óra


Az óvodai, iskolai szociális segítő munka 2018. szeptemberétől került bevezetésre országos szinten. Ez a tevékenység összeköt, közvetít az otthon, az intézmények, közösségek között. Középpontban a megelőzés, a tanácsadás, tájékoztatás, információnyújtás, segítségnyújtás áll.

Az iskolai szociális munka során az iskola egészével foglalkozunk, tanár, diák és szülő egyaránt felkereshet bennünket.

Milyen problémával lehet szociális segítőhöz fordulni?

  • iskolához köthető problémák, konfliktusok (pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák)
  • családon belüli problémák (pl.: bántalmazás, szülők közti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, alkohol- és drogfogyasztás).
  • gyermeknevelési kérdésekben (pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülőgyerek viszonya)

 
Hogyan tud segíteni az iskolai segítő?

  • Egyéni beszélgetés, tanácsadás tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében. Cél: a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében
  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein. Iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen. A szociális segítő jelenlétét mindkét fél kezdeményezheti.
  • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyerek kapcsolatban. A szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásokról és lehetőségekről, segít az ügyintézésben (pl.:kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése).
  • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően , javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.