Ötödikes avatás 2023.


A felső tagozatba lépő diákoknak játékos feladatokat kellett megoldaniuk, hogy “igazi” felsősök legyenek.

A vidám próbatételek és az eskütétel után igazi felsősökké fogadták a DÖK tagjai az ötödikeseket.