Diákönkormányzat 2020- 2021.


Iskolánk diákönkormányzata 1989 óta működik. Kettős feladata van: a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten.

Az iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagja lehessen a diákönkormányzatunknak. A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, mindennel foglalkozhat, ami nem sérti más résztvevők jogait, nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája.

Fontos feladatunknak tartjuk ebben a gyermekközösségben is a személyiség sokirányú fejlesztését, amely elképzelhetetlen a közösség, a tanulói csoportok, az egész iskola diáksága nélkül, hiszen a kortársak, a barátok, az osztálytársak, minden gyermek befolyásolhatja a személyiség formálódását.

A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után szavazással történik.

A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a + 1 fő megjelent.

Tisztségviselők:

 • Elnök: Juhász Zita
 • Elnökhelyettes: Szabó Kornélia                        
 • Hirdetési hétfő felelős: Dobrovóczki Szimonetta            
 • Rádiós: Horváth Jázmin – Bakurec Dominika          
 • Öko felelős: Gál Szabolcs – Csuti József    

Delegált tagok:

 • 4.a: Boros Zoé  - Magyar Laura
 • 4.b: Ábrahámi Domán – Takács Levente
 • 5.a: Vörös Anita – Szalai Tünde
 • 5.b: Szabó Kira Ditta – Nemes Gréta
 • 6.a: Tóth Vanessza – Enyedi Bernadett
 • 6.b: Dobrovóczki Szimonetta – Nemes Alex
 • 7.a: Juhász Zita – Enyedi Viktória
 • 7.b: Szabó Kornélia – Csibrik Alexandra
 • 8.a: Csuti József – Gál Szabolcs

 

Diákönkormányzat működését segítő tanár: Toldi Lászlóné