Diákönkormányzat 2019 - 2020.


Iskolánk diákönkormányzata 1989 óta működik. Kettős feladata van: a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten.

Az iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagja lehessen a diákönkormányzatunknak. A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, mindennel foglalkozhat, ami nem sérti más résztvevők jogait, nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája.

Fontos feladatunknak tartjuk ebben a gyermekközösségben is a személyiség sokirányú fejlesztését, amely elképzelhetetlen a közösség, a tanulói csoportok, az egész iskola diáksága nélkül, hiszen a kortársak, a barátok, az osztálytársak, minden gyermek befolyásolhatja a személyiség formálódását.

A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után szavazással történik.

A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a + 1 fő megjelent.

Diákönkormányzat tagjai és tisztségviselői

Tisztségviselők:

 • Elnök: Győri Georgina
 • Elnökhelyettes:
  • Juhász Zita
 • Hirdetési hétfő felelős:
  • Dobrovóczki Szimonetta – Győri Georgina
 • SuliRádiós:
  • Győri Georgina – Szopori Loretta

Delegált tagok:

 • 4.a: Tóth Liza - Varga Laura - Vörös Anita - Szalai Tünde
 • 4.b: Nemes Gréta - Szabó Kira Ditta
 • 5.a: Fésü Noah - Borostyán László
 • 5.b: Dobrovóczki Szimonetta - Nemes Alex
 • 6.a: Juhász Zita - Enyedi Viktória
 • 6.b: Móré Zita - Erdélyi Virág
 • 7.a: Csuti József – Gál Szabolcs
 • 8.a: Simon Petra – Kovács Csilla
 • 8.b: Győri Georgina – Filipp Zsanett


 Diákönkormányzat működését segítő tanár: Toldi Lászlóné