Ötödikes avatás 2022.


Az elmúlt évekhez hűen, idén is felső tagozatos diákokká avattuk az ötödikeseket.

A tanulás mellett egész évben számos olyan eseményt szervezünk, melyek a közösségünkhöz való tartozást erősítik. Erre példa az ötödik évfolyamba lépő tanulók avatása is.

A remek hangulatú eseményen a diákoknak játékos feladatokat kellett megoldaniuk, hogy “igazi” felsősök legyenek.

A vidám próbatételek és az eskütétel után igazi felsősökké fogadtuk az ötödikeseket. 

                                                                                                                                           DÖK