Kiss Mónika


tanító

Szak: magyar
Tanított tárgyak: matematika; technika;ének;testnevelés; magyar nyelv és irodalom