Tájékoztató / Iskolai étkezési díj beszedése 2020. szeptember


  • 2020. augusztus 01.
  • Hírek
  • Tanév: 2020-2021
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az iskolai étkezési díj beszedése a 2020/21. tanév szeptember hónapjára vonatkozóan a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

A szeptember havi díjat 2020. július 27-től 2020. augusztus 19-igtudják befizetni Sárbogárd Város Önkormányzatánál.

Hétfő-Szerda: 08.00-11.30. 12.30-15.30-ig

Kedd-Csütörtök: 08.00-11.30. 12.30-14.00-ig

Péntek: 08.00-12.00-ig

A szeptember havi térítési díj befizetésére azoknak is be kell jönni augusztusban, akik egyébként átutalásos fizetést választottak, illetve a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek is be kell fáradniuk annak érdekében, hogy gyermekük az étkezést szeptember 1-jén megkezdhesse.

Az étkezés igénylésének feltétele, az étkezési igénylőlap kitöltése, melyet helyben minden érintett rendelkezésére bocsájtunk.

Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, illetve amennyiben kiegyenlítetlen térítési díj hátralékkal rendelkezik, úgy a gyermek az iskolai étkezést szeptember 1-től nem veheti igénybe. (Ez vonatkozik azokra a gyermekekre is, akik egyébként gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, ha térítési díj hátralékuk van, ők sem kezdhetik meg az étkezést)

Kérem a tisztelt szülőket/gondviselőket, hogy ez alkalommal minden kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot hozzanak magukkal (gyermekvédelmi kedvezményeket, családi pótlék igazolásokat, tartós beteg igazolásokat, SNI határozatokat).

Pótbefizetésre 2020. szeptember 1-jén 7:30-15:00 óráig biztosítunk lehetőséget.

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

A befizetések a kötelező maszkviselés és a védőtávolság betartása mellett történnek, mindannyiunk érdekében!

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére tekintettel – betartani szíveskedjék!

Jászter Szilvia