Tájékoztatás a napköziről


Tájékoztatás a napköziről

A napközi és a tanulószoba iskolánk szerves része. A 2014/2015-ös tanévben 11 tanulócsoportban vehetik igénybe alsó és felső tagozatos tanulóink a délutáni foglalkozást.

 

csoport csoportvezető összetétel létszám
1. Egész napos Nagy Orsolya 1.a 23 fő
2. Onosai Tibor 1.b 28 fő
3. Egész napos Szabóné Berki Judit 2.a 23 fő
4. Szabó Eszter 2.b – 3.b 29 fő
5. Benedekné Bereczk Gabriella 2.b – 3.c 25 fő
6. Tóth Zoltánné 3.a – 4.c 27 fő
7. Bágyi Anita 4.a – 4.b 25 fő
8. Egész napos Váraljainé Melis Orsolya 5.a 20 fő
9. Tanulószoba Kiss Mónika 5.b – 6.a 18 fő
10. Egész napos Fehér Nikolett 6.b 24 fő
11. Tanulószoba Bögyös Zsuzsanna 7-8. évfolyam 23 fő


A napközibe és a tanulószobára a szülő írásos kérelme alapján lehet jelentkezni vagy kijelentkezni. A délutáni foglalkozásokról a szülő előzetes írásbeli kérésével, igazolásával vagy orvosi igazolással lehet távol maradni. A napköziben és a tanulószobán való tartózkodás idejére a házirendben foglalt szabályok vonatkoznak.

ŸA napközi az órák után kezdődik és 17 órakor ér véget. 16 órától 17 óráig összevont csoportban ügyeletet biztosítunk tanulóink számára.
 

A napközi általános napirendje
 

Időpontok Tevékenység
Közvetlenül a tanítási órák után kezdődik 13:45 – ig Ebéd és szabadidős program
14:00 – 14:45 – ig 1. tanóra: írásbeli házi feladatok elkészítése
14:45 – 15:15 – ig 2. tanóra: szóbeli házi feladatok, olvasásgyakorlás
15:15 – 16:00 – ig Uzsonna, játék
16:00 – 17:00 – ig ÜgyeletŸA napközi változatos programjaival a legszélesebb lehetőséget nyújtja a gyerekek számára úgy a kulturális kompetencia, mint a személyközi és az állampolgári kompetencia területén is.

ŸA napközi kiemelt feladata a házi feladatok elkészítése, gyakorló feladatok megoldása, a tananyag megszilárdítása, az ismeretanyag bővítése.  Nagy hangsúlyt fektetünk a helyes tanulási módszerek kialakítására. Differenciált formában lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra és a hátrányok kompenzálására.

ŸSzakkörök, sportfoglalkozások, csoportfoglalkozások teszik sokszínűvé és tartalmassá a délutánokat, ahol érdeklődési körüknek megfelelően képezhetik magukat tanulóink.


Kiemelt programjaink
 

  • Szeptember: 4. hete: Mesék hete
  • Október: 4. hete: Tökhét (Tökfesztivál a szülőkkel)
  • November: 4. hete: Ünnepek hete (Advent)
  • December: 1. hete: Mikulás hete; 2. hete: Ünnepek hete (karácsonyi készülődés szülőkkel)
  • Január: 2. hete: Mesehét
  • Február: 1. hete: Farsang hete
  • Március: 3. hete: Víz-hét
  • Április: 1. hete: Húsvét hete (húsvéti készülődés szülőkkel)
  • Május: 1. hete: Kézműves-hét; 3. hete: Madarak és Fák hete
  • Június: 1. hete: Gyerekhét; 2. hete: Család hete (családi nap)