NTP-MTTD pályázat - Játékos természettudomány kirándulás Budapest

Természettudományos tehetségprogram a Mészölyben


  • 2017. november 14.
  • Hírek
  • Tanév: 2017-2018
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására. A pályázati forrás 1 500 000 forintot biztosít iskolánknak a természettudományos tehetséggondozásra. Ez az összeg fedezi a 60 órás szakkör, egy tanulmányi kirándulás és új eszközök beszerzésének költségeit.

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása.

Azért veszünk részt ebben a munkában, mert célunk, hogy a gyerekek aktív közreműködésével, oldottabb légkörben bővüljenek ismereteik természettudományos és digitális területen. Tudjanak önállóan problémát megoldani, kísérletet végezni, együttműködni társaikkal és a pedagógusokkal. Ezek a szervezett tevékenységek lehetőséget nyújtanak önálló munkavégzésre, kooperatív csoportmunkára, kísérletezésre. Olyan tanulókísérleteket végeznek el a projekt tagjai, amelyeket iskolai tanórákon is bemutathatnak, tudásukat átadhatják tanulótársaiknak. A foglalkozásokon lehetővé tesszük az elméleti és a gyakorlati ismeretek elmélyítését, kiegészítését. Megfelelően megtervezett és összeállított kiselőadások, vizsgálatok, bemutatók segítségével a tanulók új összefüggések birtokába jutnak. A kísérletek végrehajtása koncentrációt, pontosságot, fegyelmet igényel. Az összefüggések meglátásához rendszerszemléletükre van szükség. A foglalkozásokon a több figyelmet és koncentrációt igénylő vizsgálatokat, kísérleteket kötetlenebb hangulatú megbeszélés követ. Lehetőséget teremtünk arra is, hogy az elkészített produktumokat (játékok, eszközök, modellek) kipróbálják, szabadon játszanak velük.

A projektbe bevont gyerekek gazdagítják természettudományos ismereteiket. Szélesedik látókörük, ezáltal motiváltságuk emelkedik. A természettudományos tantárgyak iránt fokozódik érdeklődésük, tudásvágyuk. Az egy-egy tantárgy által nyújtott ismeretanyag beépül az eddigi ismereteik hiányzó láncszemei helyére, illetve tovább építi a meglévő tudást.

A program részeként Budapestre kirándultunk. A Csodák palotája kiállításai, az Uránia csillagvizsgáló 3D előadása az univerzumról szervesen kapcsolódott szakköri tematikánkhoz. A Tropicáriumban a víz és a biológia kapcsolatáról szerezhettek élményközpontú tapasztalatokat tanulóink.

A szakköri munka az egész tanévet felöleli, így még számtalan kaland és felfedezés várja kis természettudósainkat.

Dicsérdi Józsefné és Suplicz Ildikó projektvetetők