DiákönkormányzatIskolánk diákönkormányzata 1989 óta működik, kettős feladata van, a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten.

Az iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagja lehessen a diákönkormányzatunknak. A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, mindennel foglalkozhat, ami nem sérti más résztvevők jogait, nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája.

Fontos feladatunknak tartjuk ebben a gyermekközösségben is a személyiség sokirányú fejlesztését, amely elképzelhetetlen a közösség, a tanulói csoportok, az egész iskola diáksága nélkül, hiszen a kortársak, a barátok, az osztálytársak, minden gyermek befolyásolhatja a személyiség formálódását.

 

A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után szavazással történik.

A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a + 1 fő megjelent.

 

Diákönkormányzat tagjai és tisztségviselői

Tisztségviselők:

·         Elnök: Pszota Csenge

·         Elnökhelyettes: Szabó Laura - Puha Erik

·          Öko felelős: Farkas Bálint - Kovács Ferenc

·          Stúdiós: Puha Erik - Molnár Martin - Pszota Csenge - Németh Vanda

Delegált tagok:

4.a: Németh Zsófi - Kis Ernő

4.b: Zsebők Laura - Gereny Marcell

5.a: Somogyvári Mirjam - Kovács Csilla - Simon Petra

5.b: Győri Georgina - Filipp Zsanett

6.a: Farkas Luca - Varga Miléna

6.b: Kineth István - Kiss Csaba

7.a: Pszota Csenge – Szabó Laura

7.b: Farkas Bálint - Kovács Ferenc

8.a: Deák Máté - Gödör Marcell

8.b: Krupa Réka – Molnár Martin - Puha Erik

 

 

Diákönkormányzat működését segítő pedagógus: Toldi Lászlóné