Diákönkormányzat - 2017-2018-as tanévIskolánk diákönkormányzata 1989 óta működik. Kettős feladata van: a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten.

Az iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagja lehessen a diákönkormányzatunknak. A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, mindennel foglalkozhat, ami nem sérti más résztvevők jogait, nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája.

Fontos feladatunknak tartjuk ebben a gyermekközösségben is a személyiség sokirányú fejlesztését, amely elképzelhetetlen a közösség, a tanulói csoportok, az egész iskola diáksága nélkül, hiszen a kortársak, a barátok, az osztálytársak, minden gyermek befolyásolhatja a személyiség formálódását.

A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után szavazással történik.

A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a + 1 fő megjelent.

Diákönkormányzat tagjai és tisztségviselői

Tisztségviselők:

 • Elnök: Pszota Csenge
 • Elnökhelyettes:
  • Psztota Csenge
  • Szabó Laura
 • Faliújság felelős:
  • Sándor Flóra
  • Csögör Vivien
 • Rádiós:
  • Pszota Csenge – Pető Klaudia
  • Kovács Ferenc – Horváth Levente

Delegált tagok:

 • 4.a: Ősz Lili – Juhász Zita
 • 4.b: Móré Zita – Zámbó Viktória
 • 5.a: Csuti József – Gál Szabolcs
 • 6.a: Simon Petra – Kovács Csilla
 • 6.b: Győri Georgina – Filipp Zsanett
 • 7.a: Csőgör Vivien – Sándor Flóra
 • 7.b: Pető Klaudia – Kis Csaba
 • 8.a: Pszota Csenge – Szabó Laura
 • 8.b: Kovács Ferenc – Horváth Levente

További delegált:

 • Fésű Amira Bonita – Huszár Nóra
 • Németh Vanda Petra – Kis Dóra
 • Seres Laura


 Diákönkormányzat működését segítő tanár: Toldi Lászlóné