DiákönkormányzatIskolánk diákönkormányzata 1989 óta működik, kettős feladata van, a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten.

Az iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagja lehessen a diákönkormányzatunknak. A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, mindennel foglalkozhat, ami nem sérti más résztvevők jogait, nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája.

Fontos feladatunknak tartjuk ebben a gyermekközösségben is a személyiség sokirányú fejlesztését, amely elképzelhetetlen a közösség, a tanulói csoportok, az egész iskola diáksága nélkül, hiszen a kortársak, a barátok, az osztálytársak, minden gyermek befolyásolhatja a személyiség formálódását.

 

A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után szavazással történik.

A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a + 1 fő megjelent.

 

Diákönkormányzat tagjai és tisztségviselői

Tisztségviselők:

·         Elnök: Horváth Kitti

·         Elnökhelyettes: Psztota Csenge- Horváth Szabina

·         Faliújság felelős: Sándor Flóra - Csögör Vivien

·         Rádiós: Sohár Bianka - Horváth Kitti

Delegált tagok:

·         4.a: Nagy Doroti

·         4.b: Bögyös Botond – Derner Péter

·         5.a: Csőgör Vivien – Sándor Flóra

·         5.b: Kineth István – Pető Klaudia

·         6.a: Pszota Csenge – Szabó Laura

·         6.b: Pszota Benjamin – Szakács Zsanett

·         7.a: Deák Máté

·         7.b: Krupa Réka – Molnár Martin

·         8.a: Horváth Kitti – Horváth Szabina

·         8.b: Téwald Zsófia – Pápai Petra

További delegált: 

                         Sohár Bianka - Tatár Izabella

Diákönkormányzat működését segítő pedagógus: Toldi Lászlóné