Tárogató bemutató - Nagy Csaba tárogatóművész bemutatója

Időutazás a Mészölyben


  • 2017. november 08.
  • Hírek
  • Tanév: 2017-2018
A nemzeti öntudat kialakulásához elengedhetetlen a múltunk, a történelmünk megismerése. A helyi tantervünk már alsó tagozatban megismerteti a gyerekekkel a magyarság történetének fontosabb momentumait, a felső tagozatosok pedig történelem órákon folytatják tudásuk bővítését. Múltunk megismerésének nagyon fontos színterei tanórai kereteken kívül, az iskolai ünnepek, megemlékezések, melyeken első osztálytól nyolcadikig részt vesznek diákjaink.

Nagyon jó érzés megtapasztalni egy-egy ilyen esemény hangulatát, amikor az egész iskola meghatottan, átszellemülve figyeli az ünnepi megemlékezéseket. A gyerekek által előadott ünnepi műsorokból kicsik és nagyok egyaránt sokat tanulnak, és nagymértékben kiegészíti a tanórákon szerzett ismereteiket is.

Lehetőségeinkhez mérten, a tudásuk bővítéséhez kihasználjuk a külső előadásokat, tájékoztatókat, hiszen ezek más perspektívában mutatják be az eseményeket. Ebben volt része a napokban diákjainknak.

Nagy Csaba tárogatóművész felajánlotta, hogy felkeresi iskolánkat, és egy rendhagyó tanóra keretében bemutatja a tárogató hangszert, és felidézi nekünk a Kuruc-kor eseményeit, II. Rákóczi Ferenc történelmi jelentőségét. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen egy ilyen előadás nem csak rengeteg élményhez, hanem nagyon sok gyakorlati tudáshoz is juttatja a tanulókat.

A művész, a 8 órás csengetés után, egy kuruc dallal kezdte az előadását. Azonnal felkeltette a gyerekek figyelmét a tárogató különleges hangjával. A kivetítőn megjelent II. Rákóczi Ferenc portréja, és megkezdődött az időutazás. A tanulók néma csendben figyelték a művész előadását, a hangszer különleges hangját. A történelmi tényeken kívül nagyon sok érdekes történetet mesélt, a kurucok életéről, a korszakról, a harcokról, miközben hallgathattuk a Rákóczi szabadságharcot felidéző dalokat. Az egyik legkülönlegesebb élmény az volt a gyerekeknek, amikor az eredeti, Kuruc-kori tárogatóval szólaltatta meg a csatára, sorakozóra és visszavonulóra hívó dallamokat. A másik, amikor bemutatta a kurucok által használt pisztolyt, és a gyerekekkel együtt beszélték meg a használatát. Korhű ruhában a tárogató hangjával kísérve mutatta be a reformkori várban élők szokásait, életét.

A tárogató utolsó dallamaival elbúcsúztunk a reformkortól, de sokáig megmarad emlékezetünkben ez a szép és tartalmas előadás.

Köszönjük ezt a fantasztikus előadást Nagy Csaba tárogatóművésznek! Ezen a rendhagyó tanórán olyan történelmi, irodalmi, ének, és képzőművészeti ismereteket nyújtott diákjainknak, amit sokáig nem felejtenek.

Bízom benne, lesz még lehetőségünk arra, hogy hasonló élményekhez jussanak diákjaink!

Fülöpné Nemes Ildikó- igazgató