Tájékoztatás „Testi sértés iskolaidőben” című újságcikk valóságtartalmáról


  • 2018. április 11.
  • Hírek
  • Tanév: 2017-2018

A „Három második osztályos fiú megverte két osztálytársát: egy fiút és egy kislányt…” mondat valótlan állítást tartalmaz.

Szintén valótlan állítás az is, hogy az egyik sértett gyermek szülője feddést kapott az iskola részéről azért, mert a facebook bejegyzésével szégyent hozott az iskolára.

A testi sértés kifejezés használata a címben félrevezető, hiszen a rendőrségi közleményben könnyű testi sértés vétség elkövetésének gyanúja szerepel.

Feltételezzük, hogy ezen állításokat az újságíró hírnévrontás céllal jeleníttette meg.

„Az intézményvezetőtől nem érkezett válasz”, hiszen:

A köznevelési törvény 42. § (1) bekezdése a köznevelési intézményben foglalkoztatottak számára titoktartási kötelezettséget ír elő.

Az említett Facebook bejegyzés tartalmától az iskolavezetés elhatárolódott. Nálunk minden gyermek egyenlő, és megítélésük az intézményi dokumentumok szerint, a teljesítményük és magatartásuk alapján történik.

A cikk alapját képező ügy megoldása során az intézményi dokumentumainkban foglalt szabályok szerint jártunk el.

A Lábjegyzetre reagálva:

Tudatában vagyunk állami adókból fenntartott jellegünknek, ezért is érezzük kötelességünknek, és teszünk meg mindent tanítványaink eredményessége érdekében!

Az újságíró semmiféle kapcsolatot nem tart fenn intézményünkkel, egyetlen fórumunknak sem tagja, gyermekei sem a mi iskolánkban tanulnak. Nincs olyan rálátása a működésünkre, amely alapján hiteles és reális képet alkothatna az itt dolgozók munkájáról!

Évek óta sajnálattal tapasztaljuk, hogy rendezvényeinken a meghívások ellenére nagyon ritkán jelenik meg!

A továbbiakban nem kívánunk a Bogárd és Vidéke hetilapban intézményünkről egyetlen írást sem megjelentetni!

Eseményeinkről konkrét, hiteles, előítéletektől mentes és naprakész tájékoztatást továbbra is több csatornán keresztül nyújtunk a tisztelt érdeklődők számára.

 

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Tantestülete