Pszichológiai tanácsadás


Kovács Franciska
iskolapszichológus

Fogadóóra
hétfő: 8:00-12:00

Telefon: 06 25 508 751
E-mail: iskola.meszoly@gmail.com

Az iskolapszichológus olyan pszichológiai és pedagógiai képzettséggel rendelkező szakember, aki a pszichológia eszközeivel, elfogadó és támogató attitűdjével segíti a pozitív iskolai légkör fenntartását, a nevelési-oktatási intézetben folyó pedagógiai munka hatékonyságát. Az iskolapszichológus egyfajta “híd” szerepet tölt be: tevékenysége a gyermek – szülő – pedagógus hármasával való szoros együttműködésben valósul meg.

Az iskolapszichológus:

  • segíti az iskola nevelő-oktató munkáját
  • közreműködésével a diákok képesek belső lehetőségeiket optimálisan kihasználni,
  • segíti, hogy a fiatalok személyisége a lehető legjobban formálódjon és fejlődjön az oktatás-nevelés folyamán.