TÁJÉKOZTATÁS


  • 2018. február 22.
  • Sport
  • Tanév: 2017-2018
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatos tájékoztató iskolánkban 2018. február 27-én 16 órakor kezdődik.

Az etika óra helyett választható Hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat az Nkt.35.§-a, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 182/A és 182/B §-ai tartalmazzák.

Szeretettel várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermekei a 2018/2019-es tanévben első osztályosok lesznek.

Sárbogárd, 2018. február 16.

Fülöpné Nemes Ildikó

igazgató

Kapcsolódó dokumentumokA dokumentumok megtekintéséhez PDF olvasó szoftverre van szükség, amelyet innen tölthet le.