Némethyné Toldy Gizella


igazgatóhelyettes

Fogadóórák: csütörtök: 14.00-15.00
Szak: tanító
Tanfolyam: közoktatás vezető szakvizsga
Tanított tárgyak: magyar