NTP-MTTD-17-0159 - Játékos természettudomány a Mészölyben


NTP-MTTD-17-0159 - Játékos természettudomány a MészölybenPályázat részletei

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására. A pályázati forrás 1 500 000 forintot biztosít iskolánknak a természettudományos tehetséggondozásra. Ez az összeg fedezi a 60 órás szakkör, egy tanulmányi kirándulás és új eszközök beszerzésének költségeit.

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása.

A projekt célkitűzései voltak, hogy:

  • a tanulók cselekvő közreműködésével, oldott légkörben bővüljenek ismereteik természettudományos és digitális területen
  •  tudjanak önállóan problémát megoldani, kísérletet végezni, együttműködni társaikkal és a pedagógusokkal
  • a szervezett tevékenységeken lehetőség legyen önálló munkavégzésre, kooperatív csoportmunkára, kísérletezésre
  • olyan tanulókísérleteket végezzenek el a projekt tagjai, amelyeket iskolai tanórákon is bemutathatnak, tudásukat átadhatják tanulótársaiknak
  •  a foglalkozásokon az elméleti és a gyakorlati ismeretek elmélyüljenek, kiegészüljenek
  •  megfelelően megtervezett és összeállított kiselőadások, vizsgálatok, bemutatók segítségével a tanulók új összefüggések birtokába jussanak
  •  a kísérletek végrehajtása során fejlődjön koncentráció képességük, pontos munkavégzésük, fegyelmük, rendszerszemléletük
  • alkotói munkája során (projektfeladatok) fejlődjön esztétikai érzékük, kreativitásuk.
  • a gazdagító programok során a szunnyadó tehetségek is felszínre kerüljenek és be tudjuk őket kapcsolni egyéni tehetséggondozó programokba is.

Szakköri foglalkozás

A szakkörön természettudományi érdeklődésű fiatalok tevékenykedtek tanári irányítás és útmutatás mellett. A foglalkozásokat a tanév során csütörtökönként 1400-tól a természettudományi előadóban és a számítástechnika teremben tartottuk. A foglalkozásokat Dicsérdi Józsefné (biológia-kémia szak) és Suplicz Ildikó (fizika-matematika- informatika szak) pedagógusok vezették. A munkához tanulói feladatlapok, illetve ppt-k készültek. Rendszeresen használtunk IKT eszközöket.

A szakkör tematikája a tudományos kutatás és megismerés módszereire épült. Minden foglalkozáson kísérleteztek, vizsgálódtak, mértek, megfigyeltek a tanulók. A csoportmunka volt a domináló. A csoportok kialakításánál figyelembe vettük a tanulói igényeket és képességeket is. A csoport összetételen alkalmanként változtattunk, hogy a tanulók több oldalról is megismerjék egymást. A tanulók igényeihez, kívánságaihoz is igazodtunk menet közben, így például a VR technika is bekerült a tematikába.

Kirándulás

A program részeként Budapestre kirándultunk. A Csodák palotája kiállításai, az Uránia csillagvizsgáló 3D előadása a világegyetemről szervesen kapcsolódott szakköri tematikánkhoz. A csodák palotája kiállítás részlegei közül A tükrök és illúziók világa a munkatervünk fény témaköréhez, a Hangok a hallás témához kapcsolódott. Az anyagok és halmazállapotok részlegen hétköznapi körülmények között ritkán tapasztalható állapotok tanulmányozhatók. A mechanika részen a tömegvonzás és egyensúly témaköreinkhez tudtunk kapcsolatot teremteni. A Gondolkodó sarokban kipróbálhattak egyszerűbb és bonyolultabb fejtörő eszközöket, ördöglakatokat. A logikai játékok szellemi felélénkülést is biztosítottak. A Fény a sötétben a fénytani jelenségek témaköreinkhez kapcsolódott a színlátás és optikai érdekességek bemutatásával. A Földönkívüli kalandok interaktív kiállítás a Naprendszer fizikájáról és az űrkutatás eredményeiről tájékoztat, ez a mozgás témakörünkhöz kapcsolódott. A Tropicáriumban a víz és a biológia kapcsolatáról szerezhettek élményközpontú tapasztalatokat tanulóink.

Eredmények

Az eredmények részben kézzel foghatók: dokumentációk, jegyzőkönyvek, tanulói munkák

(laboratóriumi jegyzőkönyvek, mérési jegyzőkönyvek, modellek, tanári segédanyag, tanulói feljegyzések, ppt-k, haladási naplók, fotók). A projekt zárásaként a földszinti tárlóban mutattuk be a  a tanulók által készített munkákat.

Az eredmények másik része a tanulók kompetenciáinak fejlődésében mérhetők.

A projektbe bevont gyerekek gazdagították természettudományos ismereteiket. Szélesedett látókörük, ezáltal motiváltságuk emelkedett. A természettudományos tantárgyak iránt fokozódott érdeklődésük, tudásvágyuk. Az egy-egy tantárgy által nyújtott ismeretanyag beépült az eddigi ismereteik hiányzó láncszemei helyére, illetve tovább építi a meg lévő tudást.

A tanulók a tanév végére képesekké váltak megfigyeléseiket, vizsgálati eredményeiket összefoglalni és eredményeiket bemutatni az iskola közösségének.

 A legkedveltebb kísérleteket a projekt zárórendezvényén mutatták be társaiknak a szakkör tagjai. A május 17-én tartott nyitott laborfoglalkozást a tankerület más iskolái is meglátogathatták, így több száz diák részesült az interaktív élményekben.

 A tanulók természettudományos gondolkodásának fejlődése megmutatkozik a tantárgyi órákon is, így tanulmányi eredményeik javultak.

A pályázati munkáról folyamatosan tájékoztattuk a nevelőtestületet.

A program megvalósítása során több média megjelenés volt: Fejér Megyei Hírlap, Bogárd és Vidéke, Sárrét Híd, az iskolai honlap és facebook oldal.

Dicsérdi Józsefné és Suplicz Ildikó projektvetetőkKapcsolódó dokumentumokA dokumentumok megtekintéséhez PDF olvasó szoftverre van szükség, amelyet innen tölthet le.