NTP-MTTD-17-0159 - Játékos természettudomány


NTP-MTTD-17-0159 - Játékos természettudományPályázat részletei

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására. A pályázati forrás 1 500 000 forintot biztosít iskolánknak a természettudományos tehetséggondozásra. Ez az összeg fedezi a 60 órás szakkör, egy tanulmányi kirándulás és új eszközök beszerzésének költségeit.

Célunk, hogy a gyerekek aktív közreműködésével, oldottabb légkörben bővüljenek ismereteik természettudományos és digitális területen. Tudjanak önállóan problémát megoldani, kísérletet végezni, együttműködni társaikkal és a pedagógusokkal. A szervezett tevékenységek lehetőséget nyújtanak önálló munkavégzésre, kooperatív csoportmunkára, kísérletezésre. Olyan tanulókísérleteket végeznek el a gyerekek, amelyeket iskolai tanórákon bemutathatnak, tudásukat átadhatják tanulótársaiknak.

A foglalkozásokon lehetővé tesszük az elméleti és a gyakorlati ismeretek elmélyítését, kiegészítését. Megfelelően megtervezett és összeállított kiselőadások, vizsgálatok, bemutatók segítségével a tanulók új összefüggések birtokába jutnak. A PowerPoint bemutatók a digitális kompetenciákat erősítik. Minden tanulónknál egyedileg építünk erős oldalára, így differenciált feladat szervezésre törekszünk. A csoportos munka során ezen erős oldalak a felnőttkori team munkát is megalapozzák.

Dicsérdi Józsefné és Suplicz Ildikó

ProjektvezetőkKapcsolódó galéria


Nyílt labor délután