Tankönyvellátással kapcsolatos tudnivalók


 • 2017. április 01.
 • Hírek
 • Tanév: 2016-2017

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt évhez képest néhány dolog változik a 2017/2018. évi tankönyvellátásban.

 • Az általános iskolák 1., 2., 3., 4., 5. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.
 • Alaprendelésnél a nem fizetős diákok részére történő rendeléseknél (térítésmentes, normatíva támogatott, egyéb módon támogatott) megszűnik a visszáru.
 • A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával. 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére az adott tanévhez megrendelt tankönyvet A költségek megfizetéséről a szülőnek/ gondviselőnek kell gondoskodnia.  Visszaküldési cím: KELLO 2225 Üllő, Zöldmező u. 3
 • A szülők részére a KELLO kialakított egy szülői felületet ( www.szuloifelulet.kello.hu) a: diákok ellenőrzésére; az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyásra; a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldi ki a KELLO az iskolába 2017. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés ténye a tankönyvrendelési felületen látszik.
 • Befizetési időszak: 2017. augusztus 3 - szeptember 15. között
 • Befizetés módja: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül. (A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/oldalon ellenőrizhetik.)
 • Iskolai szintű szállítást végez a KELLO, melynek tételes átadás – átvételét szállítólevél kíséri.

A tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei:

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményre jogosult a tanuló, ha az alábbiak közül valamelyik feltétel teljesül:

a.      tartósan beteg,

b.     a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c.      három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d.     nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e.      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A jogosultság igazolása:

A jogosultságot a megfelelő dokumentum bemutatásával igazolni kell.

Ez lehet bármilyen igazolás az emelt összegű családi pótlékról, orvosi szakvélemény, illetve határozat.

Nagycsaládosok esetében, ahol nagyobb gyermeket tanulmányai miatt beszámítanak a családi pótlék összegének megállapításakor, tanév elején iskolalátogatási igazolást is kérünk.

Adott tanévre akkor jár a kedvezmény, ha a jogosultság október 1-jén fennáll.

Bármilyen változást a szülő 15 napon belül köteles az iskolának bejelenteni!

A jogosultságot igazolni a tankönyvek megrendelésekor vagy átvételekor kell, illetve tanév közben akkor, ha valakinek lejár a korábbi igazolása.

Amennyiben a szükséges igazolások benyújtása október 1. napjáig nem történik meg, a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig be kell fizetni.

Ha valaki nyáron válik támogatásra jogosulttá, akkor is nyújtsa be a szükséges papírokat, mert október 1-ig van lehetőség a státuszmódosításra. 

A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐI FELÜLET MEGNYITÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk Önöket,hogy elérhető a „Szülői felület”, melynek segítségével szeretnénk a szülőkre háruló feladatokat megkönnyíteni.

szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az alábbi funkciók lesznek elérhetőek:

A szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére:

 • gyermeke(i) tankönyvrendelésével,
 • gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött) kapcsolatban.

A fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőséget nyújtunk elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés).

A szülői felületen a szülő által jelzett módosítási igényekről az iskola értesítést kap. A módosítási kérések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem jelent tényleges adatváltozást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti.

A KELLO részéről ez egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére.

A későbbiekben a felület használatát bemutató anyagot is elhelyezünk az oldalon. Ezen tájékoztató a diák rendelési felületünk „segítség” menüpontjában is elérhető lesz az Önök számára.

 

                                                                                                      Könyvtárellátó Nonprofit Kft.A dokumentumok megtekintéséhez PDF olvasó szoftverre van szükség, amelyet innen tölthet le.